COVID-19 Tábory 2020

Článek je průběžně aktualizován.

Vážení rodiče,

jelikož se nám množí dotazy ohledně konání inline, longboard a bike příměstských táborů v tomto létě skrze aktuální koronavirovou pandemii, rozhodli jsme vám adresovat toto krátké sdělení. V první řadě chceme ubezpečit všechny rodiče, kteří již podali a zaplatili přihlášky, že o tyto peníze v žádném případě nepřijdou.

Žádná z našich poboček (Praha, Zlín, Nový Jičín, Brno, Jihlava a Olomouc) neúčtuje při zrušení účasti storno poplatek a tak v případě, že by tábory z nařízení vlády nemohly proběhnout, bude celá částka vrácena na váš účet. Stejně tak jsou platné všechny neuhrazené přihlášky a místo pro vaše dítě držíme.

15. 5. byly na webu Ministerstva zdravotnictví uveřejněny podmínky pro letní tábory. Ačkoliv příměstské tábory nejsou legislativou upraveny, nejedná se o akce pobytové, ale o akce s denní docházkou, budeme se drtivou většinou těchto nařízení a doporučení řídit i během našich příměstských táborů. V průběhu táborů bude kladen důraz na důsledné dodržování pravidel osobní i provozní hygieny všech účastníků akce v souladu s obecně platnými aktuálními protiepidemickými opatřeními – mytí rukou, použití dezinfekce, nošení roušek (dle aktuálních nařízení), kontrola dodržování zásad osobní hygieny dětí a ostatních účastníků akce. Detailní informace obdržíte v pokynech v průběhu června.

Zájem o naše tábory byl již od vypsání termínů v lednu až do začátku pandemie vysoký a tak v celé řadě turnusů zbývají poslední volná místa. Těm, kteří se ještě nepřihlásili tedy doporučujeme o podání přihlášky než se termíny naplní a budou uzavřeny. Opakujeme, že o své peníze za žádných okolností nepřijdete.

Děkujeme za váš zájem, trpělivost a přejeme pevné zdraví a silnou vůli v tomto těžkém období.

Za celou síť HEPA outdoor fitness.

Tomáš Urbánek

Vector Smart Object hearth