O nás

Prostřednictvím optimálních pohybových aktivit, chceme pozitivně ovlivňovat životní styl a zdraví obyvatel, přičemž tyto aktivity jsou realizovány v přirozeném venkovním prostředí.
Hlavní vizí a cílem naší společnosti je nabídnout lidem možnost naučit se správně provádět takové pohybové aktivity, které přispívají k rozvoji jejich zdraví, fyzické a psychické kondice a které mohou provozovat venku, na čerstvém vzduchu. Návrat člověka k přírodě, uvědomění si důležitosti jeho celkového zdraví a psychické pohody, investice do zdravého životního stylu – to jsou v minulosti často opomíjená témata, na která však lidé v dnešní době přicházejí a čím dál častěji o nich diskutují. Snažíme se zdravou a aktivní cestu životem podporovat především u dětí, které mají možnost získat vztah k pravidelnému pohybu od raného věku a které nemusí měnit své celoživotní návyky, což u dospělých lidí často velmi bolí a vyžaduje sebepřekonání a silnou vůli.

Těšíme se na vás na všechny, kteří se rozhodnete pro sebe a své děti něco správného udělat.

co je to HEPA?

Akronym HEPA, který poprvé zavedla Světová zdravotnická organizace (WHO), úzce souvisí s pojmem Optimální pohybová aktivita. HEPA znamená Health Enhancing Physical Activity = Zdraví rozvíjející pohybová aktivita. Jedná se o aktivity cyklického charakteru, realizované aerobně, při kterých je zapojena většina svalů v lidském těle. Typickými příklady takovýchto aktivit jsou in-line bruslení, nordic walking, běžecké lyžování.

pobočky a instruktoři

Aktuálně naše služby nabízí 9 poboček v 6ti městech. V HEPA Outdoor Fitness se o Vás či Vaše děti postarají instruktoři proškolení v kurzu akreditovaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, který vede zakladatelka celé sítě Marie Hrabcová (Urbánková). Výuku vedeme dle vlastní metodické řady, kterou jsme v průběhu let vypilovali a neustále inovujeme.

naše pobočky
Vector Smart Object hearth