Historie

2007

S podnikáním v oblasti poskytování volnočasových služeb jsme začali v roce 2007, ještě jako studenti 4. ročníku studia na VŠ, kdy začátkem léta založili Marie Urbánková a Přemysl Novák na živnostenské oprávnění školu in-line bruslení nazvanou In-line school Zlín. Stěžejním produktem byl příměstský tábor spojený s výukou in-line bruslení, ke kterému se postupně přidala i výuka soukromých lekcí. Za první léto proběhlo 5 týdnů in-line školičky, které se zúčastnilo 60 dětí, a odučili jsme i několik desítek soukromých lekcí.

Jako formu propagace (mimo jiné kanály) jsme se rozhodli pořádat bezplatné večerní projížďky ulicemi Zlína na bruslích (za asistence Policie ČR a doprovodu vozidla záchranné služby), které již v prvním roce přilákaly mnoho bruslařů a získaly si značnou popularitu. V prvním roce proběhlo 6 těchto jízd a po vzoru jiných zemí byly nazvány BladeNights.

2008

Již ve druhé sezóně své existence se školy in-line bruslení podařilo rozšířit do dalších 8 měst. V tomto roce tedy fungovaly HEPA in-line school´s ve městech Brno, Olomouc, Ostrava, Praha, Prostějov, Přerov, Třinec, Ústí nad Orlicí, Zlín. Podařilo se zorganizovat 39 HEPA BladeNights, kterých se zúčastnilo přes 8 000 bruslařů. In-line školičkou prošlo na 350 dětí.

Kvůli zabezpečení dostatečného počtu kvalifikovaných instruktorů bylo nezbytné vypracovat metodiku výuky in-line bruslení, získat akreditaci MŠMT pro vzdělávání nových instruktorů a následně uspořádat první oficiální „Kurz instruktora in-line bruslení“, který se uskutečnil nedaleko Prostějova a bylo na něm vyškoleno cca 30 instruktorů z celé republiky.

2009

Rok 2009 byl ve znamení přechodu na nový systém vedení poboček HEPA in-line school´s – franchising. Byla založena zastřešující organizace – HEPA group s.r.o., která se soustředí na vytvoření celoroční nabídky aktivit pro klienty jednotlivých poboček. Spolu s rozšířením nabízených služeb je tedy logicky v plánu postupné přejmenování všech lokálních center na pobočky HEPA outdoor fitness, přičemž v roce 2010 dojde k testovacímu celoročnímu provozu HEPA outdoor fitness Zlín, což povede k celoplošnému zavedení konceptu i do všech ostatních poboček.

V roce 2009 prošlo našimi příměstskými tábory více než 650 dětí. Také pokračoval úspěšný projekt BladeNights 24 jízdami v 6 městech. Celkem se vyjížděk zúčastnilo na 8500 bruslařů, což dává úctyhodný průměr 350 bruslařů na každé akci. Na jaře opět proběhl „Kurz instruktora in-line bruslení“, kterého se zúčastnilo 15 začínajících instruktorů.

Mimo jiné se HEPA group zabývala také organizací doprovodných akcí – eventů jako např. BladeRace

2010

Také v roce 2010 se systém HEPA outdoor fitness podařilo dále rozvíjet. K již zavedeným produktům přibylo několik dalších – Základní kurzy Nordic walking, příměstské tábory na kolech a In-line zájezdy do Vídně.

2011

Od roku 2011 přibyly v některých pobočkách další produkty – např. Freestyle camp, jehož náplní je výuka freestyle slalomu pro pokročilé děti, tábory s koloběžkama, soukromé lekce nordic walkingu a další. Došlo k rozšíření pobočky v hlavním městě, kde in-line školička probíhá již na dvou místech.

V současné době naleznete HEPA outdoorfitness v těchto městech: Brno, Jihlava, Nový Jičín, Olomouc, Praha, Prostějov, Přerov, Rožnov pod Radhoštěm, Uherské Hradiště, Valašské Meziříčí, Zlín.

Snažíme se naši síť rozšiřovat do dalších měst s bruslařským potenciálem.

2015

Ve zlínské pobočce proběhl poprvé longboard camp, který sklidil velký úspěch a budeme jej rozšiřovat i během dalších let.

2018

V Praze otvíráme již třetí a čtvrtou pobočku! Na Jarově (Praha 3) v areálu multifunkčního hřiště Habrová, kdy výuka současně probíhá i v přilehlém Malešickém parku a Praze 10 - Štěrboholech ve spolupráci s Obchodním centrem EUROPARK.